Osmanpazarlı Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Osmanpazarlı Mehmed Efendi Türk din bilgini (Osmanpazarı 1845 – İstanbul 1917).

Osmanpaşa Çarşı camii medresesinde okudu.

İstanbul’da Fatih camii dersiamlarından Hacı Abdülkerim Efendinin derslerine devam ederek icazet aldı (1880).

Aynı yıl rüus kazandı.

Fatih camiinde öğretime başladı (1882), icazet verdi (1898).

Abdülmecit türbesinde Buharîi Şerif okutmakla görevlendirildi (1902).

Ahmet çelebi ve Ismetbey medreselerinde müderrislik yaptı.

Ibtidayı hariç rüus derecesine yükseldi (1888).

Hareketi dahil derecesiyle Selimefendi medresesi birinci müderrisliğine getirildi (1907).

Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1909-1914).

Bir cevap yazın