Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Otakçılar Mescidi,Tarihçesi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Otakçılar Mescidi (Fethi çelebi mescidi veya Gazanfer ağa mescidi de denir), İstanbul’da, Eyüp semtinde, Otakçılar’da mescit.

Fetih Çelebi adıyla anılan Fethullah Efendi tarafından yaptırıldı (XVII. yy.).

Kızlarağası Gazanfer Ağa tarafından onartıldı, mescide bir de sebil eklendi (1683).

Duvarları kâgir, çatısı ve cemaat yeri ahşap, minaresi taştandır.

Bir yanıt yazın