Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Otlukbeli Savaşı Nedir,Sebep ve Sonuçları | Tarih |

1473 Otlukbeli Savaşı, 1473 otlukbeli savaşı onemi, Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi, Otlukbeli Savaşı Sebep ve Sonuçları, Fatih Sultan Mehmed Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile 11 Ağustos 1473’te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük savaş.

1473 Otlukbeli Savaşı

Karamanoğlu İbrahim Beyin Ölümünden sonra Karaman Beyliği parçalandı.

İbrahim Beyin oğullarından Pir Ahmed Bey Konya’ya ve çevresine, İshak Bey de Silifke ve Taşeli’ne hâkim oldular.

Bunlar beyliğin bütününe sahip olmak için birbirleriyle mücadeleye başladılar.

İshak Bey Uzun Hasan’dan, Pir Ahmed de Fatih’ten yardım istediler.

Uzun Hasan İshak Beyin bu isteğini kabul etti. Fatih, Bosna’da bulunduğu sırada, önce Osmanlı devletinin müttefiki olan Dulkadır beyliğini yendi, sonra Pir Ahmed Beyi yenerek Kayseri, Develi, Aksaray, Konya ve Beyşehir’i aldı ve ishak Beyi teslim etti.

Pir Ahmed Bey de kaçarak Fatih’e sığındı. Pir Ahmed Bey bir süre sonra Fatih’in yardımıyla, Silifke hariç olmak üzere, bütün Karaman beyliğine hâkim oldu.

İshak Bey Uzun Hasan’ın .yanına sığınmıştı. Fakat bir süre sonra Pir Ahmed Bey, Osmanlılara karşı düşmanca bir tavır takındı.

Osmanlıların eline geçmiş olan bazı Karaman topraklarını geri istedi; bunun üzerine Fatih Konya’yı zaptetti (1468).

Karamanlılar Uzun Haşan dan tekrar yardım istediler.

Uzun Hasan, oğlu Zeynel kumandasında 30 0000 kişilik bir orduyu Karamanlılara yardıma gönderdiği gibi Rodos şövalyelerine, Kıbrıs kralına ve Venedik’e gönderdiği mektuplarda Osmanlılara hep birlikte saldırılmasını teklif etti.

Uzun Hasan Venedik’e gönderdiği mektubunda Fatih’i kastederek «Her taraftan aynı zamanda taarruz olunsun, o suretle ki bir daha kalkmamasın ve adı dünya yüzünden ebediyen silinsin» diyordu.

Uzun Hasan bu arada Fatih’ten, Trabzon, Sinop ve Karamandan el çekmesini istedi.

Fatih, doğudan gelen bu tehlike karşısında İmparatorluğun batı sınırlarını emniyete almak için, Venedik ile tekrar barış görüşmesine başladı (1471). Uzun Hasan 1472 baharında Osmanlı topraklarına saldırıya geçti.

Yeğenlerinden birinin kumandasındaki bir orduyu Trabzon’a, büyük bir orduyu da Orta Anadolu’ya gönderdi.

Bu ordu Tokat’ı aldı ve Konya’ya kadar ilerledi.

Fakat Akkoyunlu kuvvetleri başarı kazanamadı.

Beyşehir gölü yakınlarında Eflatunpınar denilen yerde yapılan savaşta Osmanlılara yenildi.

Bu savaşlar devam ederken Fatih, İstanbul’da harp hazırlıklarıyla uğraşıyordu.

Uzun Hasan da dört elçisini Venedik’e göndererek, Osmanlılara karşı bir antlaşma yaptı.

Akkoyunlularla Venedik arasında yapılan antlaşma gereğince Uzun Hasan’a top ve topçu ustaları gönderilecekti.

Osmanlılar yenildikten sonra da Mora, Midilli, Eğriboz Venedik’e verilecek, Boğazlar venedik gemilerine açık olacaktı.

1472 Yılında bir haçlı donanması Osmanlı sahillerine saldırdı.

Antalya, İzmir, yağmalandı.

Silifke, Gorigos ve Sığın kaleleri haçlıların yardımıyla Karamanlıların eline geçti.

Bu durum karşısında Fatih, Anadolu’ya geçerek Uzun Hasan’a karşı harekete geçti.

Fatih Sultan Mehmed, Uzun Hasan’a bir mektup göndererek savaşın kaçınılmazlığını ve savaşa hazır olmasını bildirdi.

Osmanlı ordusu Üsküdar’dan hareket ederek, Erzincan’a geldi (1473).

Fatih buradan Rumeli beylerbeyi Has Murad Paşayı öncü olarak gönderdi.

Has Murad Paşa, kazandığı bir iki başarıya güvenerek Fırat ırmağını geçti.

Uzun Hasan’ın öncü birlikleri tarafından pusuya düşürüldü; birçok seçme askeriyle birlikte öldürüldü; değerli kumandanlardan bazıları esir düştü.

Bu durum, Uzun Hasan Beyin cesaretini arttırdı.

İki ordu birkaç gün Fırat vâdisinde dolaştı.

Akkoyunluların osmanlı ordusunun kanatlarını sıkıştırması üzerine, Fatih Sultan Mehmed ordusunu Otlukbeli’nde savaş düzenine soktu; osmanlı ordusunun orta kısmında kapıkulu askerleriyle Fatih Sultan Mehmed, sağ kanadında şehzade Bayezid, sol kanadında şehzade Mustafa yer aldı.

Otlukbeli Savaşı Sonuçları

Uzun Hasan, ordusunun merkezini yönetiyordu; sağ kanada oğlu Kör Zeynel Mirza’yı, sol kanada da öteki oğlu Uğurlu Mehmed Mirza’yı yerleştirdi.

İlk başarıyı osmanlı ordusunun sol kanadı kazandı.

Osmanlılar, top ve tüfek ateşiyle Uzun Hasan’ın bulunduğu orta kısmı çökertmeye başladılar.

Uzun Haşan tutunamadı, zorlukla savaş meydanından kaçabildi.

Oğlu Zeynel Mirza ve 1 000 askeri öldürüldü, 3 700 kişi esir alındı.

Bir yanıt yazın