Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Ötüken Nedir,Neresidir,Tarihçesi | Türk Tarihi |

Ötüken Nedir?,Ötüken Hakkında Bilgi,Ötüken Nedir Neresidir Tarihçesi Oğuz destanında Tiyanşan dağlarıyla Orhun havzası arasında bulunduğu belirtilen kutsal bölge.

Oğuzların hâkimiyeti altında olan ötüken’de önemli kararlar alınır, tanrılara kurbanlar sunulurdu, ötüken, ormanlık geniş bir alandı.

Türk hâkimiyetini temsil eden bu ormana, yabancıların girmesiyle Türk devletinin sona ereceğine inanılırdı, ötüken bozkır orduları için bir üs ve mühimmat merkeziydi.

Daha sonra bu bölgede Uygur devleti kuruldu.

840’ta Uygur devletinin ortadan kalkması, bozkır hâkimiyetinin ötüken’e bağlı olduğu inancının da yıkılmasına sebep oldu.

Bir yanıt yazın