Özbek Mehmed Emin Efendi Kimdir,Hayatı

Özbek Mehmed Emin Efendi Silifkeli, Türk din bilgini (Silifke 1877- İstanbul 1955).

İlköğrenimini Silifke’de yaptı. İstanbul’a gelerek (1891) Papasoğlu Mustafa Çelebi medresesine girdi.

Süleymaniye camiinde ödemişli Mustafa Fehmi Efendiden icazet aldı. Rüus imtihanını vererek aynı camide öğretime başladı; bir yandan da Dârülfünun Edebiyat şubesine devam ederek burasını bitirdi (1901).

Bir süre Beşiktaş rüştiyesinde tarih ve coğrafya muallimliği yaptı. Üsküdar ve Gelenbevi rüştiyelerinde, Bezmiâlem Valide sultanîsi ve İstanbul sultanîsinde arapça, farsça ve ulûmu diniye dersleri verdi.

Dârülhilâfetilâliye medreseleri tâli kısmında genel tarih müderrisliği yaptı. İstanbul rüusu ibtidai hariç rütbesine yükseldi (1908).

Medresetül kuzata devam ederek bitirdi (1911). Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1921-1922).

Son devirlerde yetişen önemli din bilginlerindendi. Uzun yıllar avukatlık da yaptı.

Bir cevap yazın