Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir,Hayatı

Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir Mısır Çerkez Memlûklarından özdemir Paşanın oğlu. Annesi Mısır abbasî halifeleri soyundandır. Osmanlı devleti zamanında Mısır’da sancakbeyliği ve Mısır emirihaclığı yaptı; sonra Yemen, Habeş ve Diyarbakır beylerbeyi oldu.

Özdemiroğlu Osman Paşa Hayatı

Lala Mustafa Paşanın maiyetinde Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Şirvan beylerbeyi oldu (1578). İranlıların Şirvan’ı geri almak için hazırlıklar yaptığını öğrenince Şemahı’ya çekildi.

İranlılar Kırım kuvvetlerini yenince Şemahı’da kalamadı; Demirkapı (Derbend) kalesine çekildi.

Kırım hanı Mehmed Giray’ın büyük kuvvetlerle yardıma gelmesi üzerine Kur ırmağını geçerek Karabağ, Mugan, Kızılağaç’a kadar bütün Kuzey Azerbaycan’ı yağma ve tahrip etti; fakat Mehmed Giray, Osman Paşanın bütün ısrarlarına rağmen daha ileri gitmeyerek Kırım’a döndü.

Şirvan, İranlılann eline geçti. Kefe beylerbeyi Cafer Paşa kumandasında yardımcı kuvvetler gelince İmam Kulı Hanı Meşale savaşın deyendi.

Bu savaştan sonra Şirvan kesin olarak osmanlı hâkimiyetine geçti (1583). Yakındaki gürcü beyleri Osmanlı devletine bağlandı.

Bundan sonra ‘Osman Paşa, kafkas cephesini bırakarak Kırım’a dönen kırım hanı Mehmet Giray’ı Kefe’de hanlıktan indirdi.

Yerine İslâm Giray’ı geçirdi. İstanbul’a dönünce ikinci vezir olarak divana girdi; sonra da sadrazam oldu (1582). Ferhad Paşanın yerine İran cephesi serdarlığına getirildi (1585).

Alîvar’da yapılan savaşta İran veliahtı Hamza Mirza’yı yendi. Tebriz, osmanlı kuvvetlerinin eline geçti. Daha sonra İranlılarla yapılan bir savaşta İran kuvvetleri . başarı kazandı; Diyarbakır beylerbeyi öldü. Karaman beylerbeyi Murad Paşa esir oldu. Bu savaş sırasında hastalanan Osman Paşa Tebriz yakınındaki Şenbi Gazan’da öldü. Vasiyeti üzerine Diyarbakır’daki türbesine gömüldü.

Bir cevap yazın