Panama Kanalı,Özellikleri

Panama Kanalı,Panama Kanalı Orta Amerika’da, Panama Kıstağı üzerindedir; Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlar.

Panama Kanalı Özellikleri

Kanal Atlas Okyanusu üzerinde Colon’dan, Büyük Okyanus üzerindeki Panama’ ya uzanır; uzunluğu 80 Km.’yi bulur.

Panama Kanalı iki okyanus arasında yol alan gemilerin yolunu 12.800 Km. kadar kısaltır.

Çünkü kanal olmasaydı gemiler Güney Amerika’nın ucundaki Horn Burnu’nu dolaşmak zorunda kalacaklardı.

Panama Kanalı’nın yapımına 1881’de başlandı. Ne var ki 1889’da De Lesseps’in şirketi kanal projesinin dörtte birini tamamladıktan sonra İflâs etti. Bunun üzerine isi bir Amerikan şirketi devraldı, öyleyken kanal ancak 1914’te trafiğe açılabildi.

Panama Kanalı’nın inşaatı birasında tam 55.000 işçi tropik hastalıklardan can verdi.

Kanal yapılırken bir jffnak üzerine bir baraj inşa edildi ve 51 Km. uzunluktaki Gatu n Gölü meydana getirildi.

Gaillard ya da Culebra Geçidi denilen 14 Km. uzunlukta bir geçit açıldı.

Gemileri deniz düzeyinden gölün düzeyine çıkarıp indirmek için üç takım gemi havuzu yapıldı.

Bu havuz takımlarından biri olan Miraflores Havuzlan kanalın Büyük Okyanus’a bakan kıyısındadtr ve dünyanın en büyük gemi havuzudur.

Bu takımdaki havuzların her bilinin uzunluğu 300 metreyi geçer.

Panama Kanalı bölgesi kanalın her iki kenarından 8 km. içeriye girmiş durumuyla, yaklaşık olarak 16 km. genişliğindedir.

Kanal Bölgesinin, Panama Kanalı boyunca devam eden uzunluğu ise 64 km. civarındadır.

Bölgenin yüzölçümü yaklaşık 1432 kilometrekaredir. Bölgede tropikal iklim hüküm sürer.

Ocak ayından mayıs ayına kadar kurak ve mayıs ayından aralık ayına kadar yağışlı geçer.

Yıllık yağış ortalaması Atlantik Kıyılarında 3308 mm ve Pasifik kıyılarında 1730 mm.’dir.

Ortalama hava sıcaklığı 23 ila 32°C arasında değişir.

Panama Kanalı Tarihçesi

ABD ve Panama, ilk defa 1903 yılında Hay-Bunay-Varilla Antlaşmasıyla bölgenin kurulmasına karar verdiler.

Bu antlaşmaya göre, ABD, Kanal Bölgesinin

8 kilometrelik bir alanını “daimi” kontrolüne alıyordu.

Buna karşılık Panama’nın bağımsızlığını garanti altına alacaktı. Bunun dışında Panama’ya 10 milyon dolar ödeyecek ve 250 milyonluk bir tahsisat ayıracaktı.

1936’da Hull-Alfaro ve 1955’te Chapin-Fabrega Antlaşmalarıyla bu tahsisat arttırıldı. 1962 yılında kanal üzerine Thatcher Ferry Köprüsü yapıldı.

1964 yılında bölgede ayaklanmalar başgösterdi. 1971 ve 1974 antlaşmalarıyla yeni düzenlemeler getirildi.

Son olarak imzalanan 1977 tarihli antlaşmaya göre Kanal Bölgesinden, ABD tedricen çekilmeye başlamış ve 1999 yılında bölge Panama Cumhuriyetine teslim edilmiştir.

Bir cevap yazın