Pandomim Sanatı Nedir | Kültür,Sanat,Tiyatro |

Pandomim Sanatı Hakkında Bilgi, Pandomim Sanatı Nedir?, Pandomim Sanatının Tarihçesi, Türkiyede pandomim sanatı ,Pandomim Sanatı Nedir,Tarihçesi,Kökeni ,Pandomim Sanatı Nedir Pandomim veya Pantomim i. (önek pan, tüm ve yun. mimesthai, taklit etmek > pantomimos > lat. pantomimus > ital. pantomima ve fr. pantomime’den).

İfade vasıtası olarak sözün yerine sadece hareketlerin (mimik, jest, dans v.d.) aldığı sahne oyunu.

Pandomim Sanatının Tarihçesi

Pandomim
Pandomim veya Pantomim i. (önek pan, tüm ve yun. mimesthai, taklit etmek > pantomimos > lat. pantomimus > ital. pantomima ve fr. pantomime’den).

Pandomima, önce Roma’da başladı; M.ö. I. yy.da, Romalıların kodemiden de fazla tuttukları mim den türedi.

Mim’in kısa bir oyun olmasına karşılık, pandomima bazen komedi, bazen trajedi konularını işler; oyunun metni orkestra eşliğinde koro tarafından söylenirken, oyuncular konuyu hareketlerle, tek kelime söylemeksizin canlandırırlardı.

Pandomim Sanatı Nasıl Doğmuştur

Böylece mimik bu oyunda, mim’de olduğundan da fazla önem taşır.

İskenderiyeli Bathyllos ve Pylades pandomimanın en ünlü aktörleri oldular (M. S. I. yy.), ama oyunun gördüğü ilgi İmparatorluğun sonuna kadar devam etti.

Çok zaman sonra, gene İtalya’da ve Fransa’da, İtalyan tiyatrosu sanatçıları, komedilerin metni yerine, dilsiz bir tavır ve jest oyunu koymayı denediler.

Opera temsillerinin başlamasmdan itibaren meydana çıkan bir tür gösteriye de «pandomima» adı verildi: bundan maksat, XVII. ve XVIII. yy.larda yüzlerde maskelerle oynanan, konusunu mitolojiden almış balelerdi.yy.da, iki ünlü mim sanatçısı, Gaspard Deburau ve Paul Legrand, 1830’a doğru Fransa’da, Funambules tiyatrosunda pandomimayı canlandırdılar.

Sonra Fransa’da ve İngiltere’de bu moda gene unutuldu: 1900 yıllarında pandomima yeniden itibar kazandı; bazı sahnelerce benimsendi (msl. Theâtre – Libre). Fransız Severin, Felicia Mallet, Roufle, Thales, Farina, George Wague, isveçli Charlotte Viehe gibi sanatçılar, söze baş vurmaksızın, en karmaşık duyguları pek anlaşılır bir şekilde ifade etmenin mümkün olduğunu gösterdiler.

Yeni bir unutuluş devresinden sonra pandomima, Etienne Decroux, jestlerin şiirine önem veren J. – L. Barrault ve mim kumpanyası dünya çapında ilgi gören Marcel Marceau gibi sanatçılarla, günümüzde de devam etti.

Onların oynadığı pandomimalara bugün daha çok mimodram adı verilmektedir.

Pandomim

Pandomim

Pandomim

Bir cevap yazın