Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Panteon Nedir,Tarihçesi,Mimari Özellikleri | Tarih |

Pantheon Tapınağı, Parthenon Tapınağı Mimari Özellikleri, Parthenon Tapınağı Tarihçesi,Pantheon hakkında bilgi,Panteon Nedir Yunanlılar ve Romalıların bütün tanrılarına adadıkları tapınak.

Eskiçağ’da birçok tapınak, tanrıların tümüne birden adanmıştı.

Parthenon Tapınağı Tarihçesi

Parthenon
Parthenon,Yunanlılar ve Romalıların bütün tanrılarına adadıkları tapınak.

Pausanias, Eski Yunan’da birçok Panteon’un olduğunu yazar.

Roma’da Augustus devrinde (M. ö. 27) Agrippa tarafından inşa ettirilen Panteon’un büyük bir kısmı Titus devrinde Mars alanı yangınında (80) yok oldu.

Parthenon Tapınağı Mimari Özellikleri

Yapı, Domitianus devrinde onarıldı; Hadrianus tarafından yeniden inşa ettirildi; yapım işinin Antoninus Pius tarafından tamamlanmasından sonra da Septimus Severus devrinde son bir onarımdan geçti.

Kubbesi Hadrianus devrinden kalmadır.

Yedi tektaş sütunlu bir pronaos’tan, bir eskiçağ kapısıyla daire biçiminde bir cella’ya girilir.

Bu cella’da, art arda dizilmiş sekiz hücreyle yedi duvar oyuğu vardır.

Beton kubbenin yüksekliği 43,40 m’dir.

Yapının içi, daire biçiminde bir tek açıklıktan ışık alır.

Panteon, Eskiçağın en önemli ve en iyi korunmuş anıtlarından biridir.

609’da Santa Maria ad Martyres’e tahsis edildi. Raffaello, Vittorio – Emmanuele II ve Umberto I in mezarları buradadır.

İspanya’da birtakım kral mezarları için de «panteon» terimi kullanılır.

San İsidoro kilisesinin müştemilâtı olan Leon panteonunda eski Leon krallarının (XI. yy.) mezarları vardır.

Ispanya’nın eski hükümdarlarından birçoğu Escorial’de kilisenin altındaki «Krallar panteonu»nda gömülüdür.

Bir yanıt yazın