Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Paris Barış Konferansı | Tarih Bilgileri |

1919 Paris Barış Konferansı Niçin Toplanmıştır?, Paris Barış Konferansı Sonuçları, Paris barış konferansı tarihi ,Paris Barış Konferansı Hakkında Bilgi,Paris Barış Konferansı 1919 Paris Barış Konferansı (1919), I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmaların hazırlandığı uluslararası bir konferans.

1919 Paris Barış Konferansı Niçin Toplanmıştır

San Remo konferansında hazırlanan barış şartlarını bildirmek için, Osmanlı devleti delegelerinin 10 mayıs’ta Paris’te hazır bulunmaları istendi.

Eski sadrazam Tevfik Paşanın başkanlığında dahiliye nazın Reşid Bey, maarif nazın Fahredin Bey ve nafıa nazırı operatör Cemil (Topuzlu) Paşa ile maiyetlerinde bulunan uzman ve memurlardan kurulu heyet Paris’e gitti.

Paris Barış Konferansı Şartları

Osmanlı heyetine bildirilen banş şartlarına göre, Trakya, İzmir bölgesi, ödemiş, Tire, Söke, Akhisar ve Kırkağaç Yunanlılara veriliyordu.

Türkiye’nin güney sınırı Mardin, Urfa, Antep, Amanos ve Osmaniye’nin kuzeyinden geçecekti.

Doğuda bir ermeni devleti kuruluyor ve bunun sınırının tespiti A.B.D. başkanı Vilson’a bırakılıyordu.

Bunlardan başka Silifke, Ulukışla, Niğde, Aksaray, Ilgın, Akşehir, Afyonkarahisar, Kütahya yöresi ve Balıkesir İtalya’ya; Diyarbakır, Sivas, Harput ve Tokat yörelerine kadar olan bölge Fransa’ya bırakılıyordu.

Aynca, İstanbul, İzmit, Edremit ve Bursa’yı kapsayan boğazlar bölgesinde bayrağı ve bütçesi olan bağımsız bir yönetim kurulacaktı.

Antlaşmanın imzalanmasından bir yıl sonra doğuda ayrı bir kürt devleti kurulabilecekti.

İzmir’de yalnız dış kalelerin birinde bir türk bayrağı bulunacak, ama yönetim Yunanistan’ın elinde olacaktı.

Tehcir işlerine karışanlar için kurulacak hakem heyetleri, sürgün ve mal müsaderesi cezası verebilecekti.

Yabancı okul ve yüksekokul mezunu olanlar osmanlı ülkesinde her işi serbestçe yapabileceklerdi.

Antlaşmanın azınlıklarla ilgili bölümlerinin uygulanması için İtilâf devletleri her tedbiri almakta serbest olacaktı.

Osmanlı devletinin silâhlı kuvvetleri azalacak, her türlü tahkimat yasaklanacakta.

Polis, gümrük, memuru, orman bekçisi sayılan 1913 yılındaki kadar olacaktı.

Savaş suçlusu sayılacaklar yargılanmak iizere İtilâf devletlerine teslim edilecekti.

Devletin mali işlerini Fransa, İngiltere ve İtalya’nın üye bulunduğu bir komisyon yürütecek, osmanlı üyelerin ancak danışma niteliğindeki konuşmalarda oy hakkı olacaktı; devletin bütçesini bu komisyon yapacaktı.

Paris Barış Konferansı Sonuçları

1600 Tonluk ve daha büyük bütün deniz vasıtaları teslim edilecekti.

Devam edecek olan kapitülasyonlardan İtilâf devletleriyle Ermenistan, Bulgaristan ve Hicaz devleti uyrukları eşit olarak yararlanacaklardı.

Paris’te bu şartları öğrenen osmanlı heyeti, İtilâf devletlerine bir muhtıra vererek şartlan protesto etti:

17 Temmuz 1920’de, fransız delegesi, Paris Barış konferansı adına Osmanlı devletinin tekliflerinin reddedildiğini bildirdi.
İtilâf devletleri 22 haziran 1920’de Paris Barış konferansının şartlarını Osmanlı devletine kabul ettirmek ve milli direniş hareketini boğmak amacıyla yunan ordusunu yeniden taarruza geçirdiler.

Bir yanıt yazın