Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

GenelTarih

Parşömen Nedir,Kim Bulmuştur,İcadı | Tarih Bilgileri |

Parşömen Hakkında Bilgi,Parşömen Nedir,Kim Bulmuştur,II. Eumenes’in bilginlerinden Plinos tarafından, papirüs yokluğu karşısında icat edildi.

Parşömenin icadı

Parşömenİlk kez Bergama’da yapıldığı için pergamana adı verildi.

Koyun, keçi, dana, domuz, antilop, oğlak derisinden yapılırdı.

Oldukça uzun işlemleri gerektiren parşömenin yapımına, özel bir makasla derinin iç yüzündeki et parçaları kesilerek başlanır.

Daha sonra bu kısım üzerine kireç sürülür, dış yüzü de kuru olarak ponza taşıyla ovulur ve nişastadan yapılan ince bir zamk tabakası sürülerek cilalanır.

Ayrıca sanayide de tutkalsız kâğıt üzerine önce seyreltik sülfürik asit, ardından amonyaklı bir çözelti etki ettirilerek bitkisel parşömen hazırlanır.

Bu da parşömenin bütün fiziksel özelliklerine sahiptir.

Avrupa’da paçavradan yapılan kağıdın kullanılmaya başlanması ve matbaanın keşfi parşömenin önemini yitirmesine neden oldu.

Pahalı bir yazı gereci olduğu için de papirüs kadar yaygınlaşmadı.

Bugün genellikle koyun ve keçi derileri kullanılarak yapılan parşömen, minyatürlerin yapımında, bazı lüks baskılarda ve çeşitli çantaların hazırlanmasında kullanılır.

Parşömen
Parşömen

Bir yanıt yazın