Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Pasifik Cephesi,Harekatı,Savaşları | Tarih Bilgileri |

Pasifik Cephesi 2.Dünya Savaşı, Pasifik Cephesi Hakkında Bilgi, Pasifik Cephesi Savaşları,Pasifik Cephesi  Nedir Pasifik harekatı, İkinci Dünya savaşında, Japonya ve A.B.D. ile müttefikleri arasında yapılan hava-deniz savaşlarının (1941-1945) tümü.

Pasifik Cephesi Savaşları

1937’den sonra Çin’e ciddî bir şekilde el atan Japonya, önceleri kıtadaki çabasını daha ileri götürmeye çekindi. Fakat denize yönelmesi, onu Büyük Okyanus’ta bir harekâta sürükledi.

7 Aralık 1941’de Pearl Pasifik CephesiHarbor’a yapılan japon saldırısı, amerikan filosunu bir süre için Büyük Okyanus’tan uzaklaştırırken, çin-japon anlaşmazlığını dünya savaşı içine soktu ve A.B.D nin mihver devletlerine karşı savaşa girmesine yol açtı.

S.S.C.B., Çinhindi gibi tarafsız kaldı; ama Anglosaksonlardan yana olduğu Japonlarca bilinmekteydi.

Stratejik inisiyatifi ele alan Japonya Büyük Okyanus’a elkoyma planını hızla uygulamaya başladı.

Müttefikler Japonya’nın Büyük Okyanus’ta ilerlemesini önleyecek hiç bir modem imkâna sahip değillerdi.

Pasifik Harekatı

Japonya’nın bu planı, kendisinde bulunmayan demir ve petrolü ele geçirmek için Filipinler ve İndonezya’ya yapılacak merkezî bir harekâta dayanıyordu.

Bu hücumun sağ kanadı Tayland ile Singapur’a doğru ilerleme hareketiyle korundu; Okyanusya’ya doğru yayılan hücumlar da, Avustralya’yı da tehdit ederek, sol kanadı güvenlik altına alıyordu.

Harekat hem hava-deniz, hem de deniz-kara harekatı niteliğinde idi.

Birbirinden birkaç yüz kilometre uzakta olan düşman filolarını, kendi uçak gemilerindeki hava kuvvetleri zararsız hale sokuyordu.

Hücuma geçen Amerikalılar (MacArthur), çıkarma taktiklerini geliştirerek, Japonların sağlam bir şekilde yerleştiği adalara «sıçrama» taktiğiyle ayak bastılar.

Savaşın birinci safhası (aralık 1941 – mart 1942) Japonların yayılma safhasıdır.

Japonlar baskınla Wake ve Guam’ı ele geçirdikten sonra, Noel’de Hong Kong’a, 15 şubatta da Singapur’a ulaştılar.

Filipinler dört ayda, Birmanya altı ayda ele geçirildi.

Yavaş yavaş çember içine alman Endonezya, 9 martta Japonların kontrolü altına girdi.

Bu harekat, New Britain adası, Gilbert adaları, Salomon adaları ve Yeni Gine’nin işgaliyle uzaktan desteklendi, savaşın İkinci safhada (nisan 1942-1943 yazı Mac Arthur, Amerika ve Avustralya’dan gönderilen müttefik takviyelerinin kumandanlığına getirilince, direnme sağlamlaştı ve adaların alınma teşebbüsü teşkilatlandı.

Mercan denizinde yapılan deniz savaşı (mayıs 1942), Japonların Avustralya yönündeki ilerleyişini durdurdu, Midwaysavaşı (haziran) Hawaii’leri kurtardı ve Kuzey Büyük Okyanus’taki durumu düzeltti.

Japonlar, Yeni Gine’yi almak için direndilerse de, Amerikalılar tarafından Guadalcanal’da durduruldular (ağustos) ve Aleut adalarından kovuldular.

Savaşın üçüncü safhası, 1943 yazından 1945 yazma kadar süren, müttefiklerin karşı saldın safhasıdır.

Bu safha, doğudan ve güneyden iki saldırı halinde Filipinler’e doğru gelişti.

Bu saldırıların birincisine, dokuz tümenin harekâtını destekleyen güçlü hava ve deniz araçlarıyla Nimitz kumanda ediyordu.

Kasım 1943’ten 1944 yazma kadar, Gilbert ve Marshall adaları, Caroline adaları, Mariannes adaları geri alındı. Güneyden Mac Arthur on tümenle (dört amerikan ve altı avustralya tümeni) Yeni Gine’nin kuzey kıyısında harekata geçti.

Bu iki saldırı kuvvetleri, ekim 1944’te Leyte’de birleşti, oradaki deniz ve kara çarpışmaları, savaşın kaderini tayin etti.

1945 İlkbahannda İvocima ve Okinava’nın işgali, amerikan uçaklarına Japon takımadalanna devamlı akınlar yapma imkânını sağladı ve Hiroşima ile Nagasaki’ye iki atom bombası atılması üzerine (6 ve 9 ağustos 1945) Japonya çatışmaya son verdi.

Sovyet ordusu 8 ağustosta Mançurya’yı işgal etti 21 ağustosta Mançurya’daki japon ordusu teslim oldu.

Japon imparatorluğu 2 eylülde, Tokyo körfezinde.

Missouri gemisinde MacArthur’e teslim oldu.

Savaşın son iki yılında, japon deniz gücü büyük kayıplara uğratılmış ve 1945’te Büyük Okyanus’tan kesinlikle çıkarılmıştı.

Bir yanıt yazın