Paşmakçızade Abdullah Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Paşmakçızade Abdullah Efendi Kimdir Osmanlı şeyhülislâmı (?, 1680-Konya 1732).

Paşmakçızade Abdullah Efendi Hayatı

Yenişehir, Mısır, Mekke payesiyle İstanbul kadısı oldu.

1716’da Anadolu sadrı payesiyle bu vazifeden ayrıldı.

Anadolu kazaskerliğini fiilen aldı.

Paşmakçızade Abdullah Efendi Kimdir
Paşmakçızade Abdullah Efendi ,Osmanlı şeyhülislâmı (?, 1680-Konya 1732).

Müddetinin sonunda, Kütahya, Kal’ayı Sultaniye ve Bayındır kazaları arpalık olarak kendisine verildi (1721).

Patrona isyanına karşı tedbirler almak üzere, Üsküdar’da Hatice Sultan sarayında toplanan hükümet adamları arasında Abdullah Efendi de vardı.

Nevşehirli İbrahim Paşanın, asilere silahla karşı koymak istemesini, müslüman kanı akıtmanın şeriata aykırı olduğunu savunarak önledi.

Nevşehirli İbrahim Paşadan sadaret mührünü almak için Ahmed III’ü zorlayanların başında o geliyordu.

Onun için asilerin kurduğu ilk hükümette Rumeli kazaskerliğini muhafaza etti.

Ancak 1730 ekimi sonlarında rahatsızlık bahanesiyle bu görevden ayrılmak zorunda kaldı.

Kendisine Konya, Tatarpazarı, Plevne ve Bergama arpalık olarak verilmişti; işten uzaklaştırılması kısa sürdü.

1731’de Findıklı’da Emn-âbâd sahil sarayı yanında bulunan miri binaya çekildiği sırada Mahmud I kendisini yine şeyhülislâm yaptı.

Fakat Topal Osman Paşanın sadareti sırasında, onunla işbirliği etmesi ve bilhassa İran meselelerinde Padişahın arzularına aykırı fikirler ileri sürmesi, etrafına tahakkümü yüzünden azlolundu.

Kâbe’yi ziyaret için izin alarak, kısa zamanda İstanbul’dan ayrıldı, hacdan soma Şam’a döndü.

Nihayet Konya’ya gitmesine izin çıktı, gitti ve bu şehirde öldü.

Bir cevap yazın