Paşmakçızade Seyit Ali Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Paşmakçızade Seyit Ali Efendi Kimdir, Osmanlı şeyhülislâmı (İstanbul 1638-1709).

Paşmakçızade Seyit Ali Efendi Hayatı

önce müderris oldu, sonra Kudüs ve Edirne’de kadılık yaptı.

Birçok yerde kadılık, nakibüleşraflık, Nakşibendi tarikatındandı.

Fetvalarını derleyen bir Mecmua’sı vardır.

İstanbul kadısıyken Kadıhanı mescidini yaptırdı.

Bir cevap yazın