Patrick Kinross

Patrick Kinross İskoç yazar. (1904-1976) Winchester’de Balliol kolejini ve oxford’un sanat bölümünü bitirdi (1925), günlük gazetelerde çalıştı, özellikle ortadoğu ülkelerinde çeşitli geziler yaptı. Kraliyet Hava Kuvvetleri gönüllü yedeklerinin ortadoğu bölümünde İkinci Dünya savaşına katıldı (1940-1944). 1944-1947 Yılları arasında Kahire büyükelçiliğinde halkla ilişkiler bölümü birinci kâtipliğinde bulundu.

Eserleri: Society Racket (Toplum Karışıklığı) [1933]; Grand Tour (Büyük Gezi) [1934]; Lord of the Equator (Ekvator Lordu) [1937]; The Ruthless innocent (İnsafsız Masum) [1950]; The Orphaned Realm (öksüz Ülke) [1951]; Within the Taurus (Torosların İçinden) [1954]; The Ceniury of the Common Peer (Ortak Lord’lar Yüzyılı)[1954]; Europa Minor (Küçük Avrupa) [1956]; Portrait of Greece (Yunanistan’ın Portresi) [1956]; The Candid Ey e (Samimi Göz) [1958]; The Kindred S pirit (Benzer Ruh) [1959]; The innocents at Home (Ülkedeki Masumlar) [1959]; Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğusu (Atatürk, The Rebirth of a Nation) [1964]; Portrait of Egypt (Mısır’ın Portresi) [1966]; The Windsor Years (Windsor Yılları) [1967]; Between Two Seas (îki Deniz Arasında) [1968].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir