Paul Carus

Paul Carus Alman filozof ve yazarı (İlsenburg 1852-A.B.D. 1919). Dresden Harb okulunda profesör. 1881’de Amerika’ya gitti, orada felsefi ve edebi çalışmalar yaptı, ayrıca The Open Court (Açık Mahkeme) ve The Monist (Birlikçi) adlarını taşıyan iki dergiyi de yönetti.

Almanca ve İngilizce olarak birçok eser yayımladı: Metaphysik in Wissenschafı, Ethik un d Religion (Bilimde, Dinde ve Ahlâkta Metafizik) [1881], Das Evangelium Buddhas (Buddha’nın Kutsal Kitabı), Fundamental Problems (Temel Sorunlar), Monism and Meliorisnı (Birlikçilik ve Meliorizm), The Soul of Man (insan Ruhu), The Religion of Science (Bilim Dini), Science as Religioıts Revelation (Dinî Bir Vahiy Olarak Bilim).

Bir cevap yazın