Pekmezci Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Pekmezci Mehmed Paşa (XVIII. yy.) Türk devlet adamı.Sivas’ta doğdu.

Yeniçeri ocağından yetişerek önce kol kethüdalığına, sonra özi azalığına getirildi. 1785’te yeniçeri ağası oldu.

1786’da görevden alındı. 1789’da vezirlik rütbesiyle Fethülislâm palankası muhafızı, 1790’da Vidin seraskeri oldu.

Aynı yıl tekrar yeniçeri ağalığına getirildi. Rumeli valiliği, ordu seraskerliği, Vidin valiliği yaptı.

1796’da Konya valisi, 1798’de Kıbrıs muhafızlığı ile Karahisarısahip mutasarrıfı, aynı yıl Kandiye muhafızı oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir