Peyami Safa Kimdir,Hayatı Özeti

 

Peyami Safa Kimdir,Türk yazarı (İstanbul 1899-1961).

Peyami Safa Hayatı Özeti

Şair İsmail Safa’nın oğlu.

Çocukluğu hastalık ve geçim zorlukları içinde geçti.

Düzenli öğrenim görmedi, öğretmenlik ve memurluk yaptı (1914 – 1918).

Yirminci Asır adlı bir gazete çıkararak basın hayatına atıldı (1919).

Cumhuriyet, Tasvir, Ulus, Zafer, Milliyet, Havadis v.d. gazetelerinde fıkra yazarı olarak çalıştı.

SERVER bedi takma adıyla yazdığı polis romanlarında Cingöz Recai adlı kahramanın serüvenlerini anlattı, öteki romanlarında felsefe konularına ve psikolojik çözümlemelere geniş yer verdi.

XX. yy .da Türk toplumunun geçirdiği medeniyet değişimi ve sosyal bunalımlar üstünde durdu.

Gazete fıkralarında siyaset, toplum ve sanat konularında geniş yankılı polemikleriyle ün kazandı.

Kültür Haftası (1936), Türk Düşüncesi (1953-1960) dergilerini yayımladı.

Peyami Safa Eserleri
 1. Gençliğimiz (1922)
 2. Şimşek (1923)
 3. Sözde Kızlar (1923)
 4. Mahşer (1924)
 5. Bir Akşamdı (1924)
 6. Süngülerin Gölgesinde (1924)
 7. Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)
 8. Canan (1925)
 9. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930)
 10. Fatih-Harbiye (1931)
 11. Atilla (1931)
 12. Bir Tereddüdün Romanı (1933)
 13. Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949)
 14. Yalnızız (1951)
 15. Biz İnsanlar (1959)
 16. Hikayeler (Halil Açıkgöz derledi, 1980)
 17. Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)
 18. Büyük Avrupa Anketi (1938)
 19. Felsefî Buhran (1939)
 20. Millet ve İnsan (1943)
 21. Mahutlar (1959)
 22. Mistisizm (1961)
 23. Nasyonalizm (1961)
 24. Sosyalizm (1961)
 25. Doğu-Batı Sentezi (1963)
 26. Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970)
 27. Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970)
 28. Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971)
 29. Din-İnkılâp-İrtica (1971)
 30. Kadın-Aşk-Aile (1973)
 31. Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976)
 32. Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976)
 33. 20. Asır- Avrupa ve Biz (1976)
 34. Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929)
 35. Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929)
 36. Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (Dört cilt, 1929)
 37. Yeni Talebe Mektupları (1930)
 38. Büyük Mektup Numuneleri (1932)
 39. Türk Grameri (1941)
 40. Dil Bilgisi (1942)
 41. Fransız Grameri (1942)
 42. Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)

Bir cevap yazın