Pierre Curie Kimdir,Hayatı,Buluşları

Pierre Curie Kimdir,Fransız fizikçisi (Paris 1859-1906).

Pierre Curie Hayatı

Alsace’lı bir doktorun oğlu olan Curie evde özel öğrenim gördü.

Pierre Curie  Kimdir
Pierre Curie,Fransız fizikçisi (Paris 1859-1906).

Babasından ve bir aile dostundan aldığı dersler onda tabiat bilimlerine karşı derin bir ilgi uyandırdı.

Sorbonne’da bazı kurslara devam etti ve Paris Fen fakültesine laborant olarak girdikten sonra, kardeşi PAVL, JACQU’ES (1855-1941) ile çok genç denecek yaşta bilimsel çalışmalara başladı.

Pierre Curie Buluşları

İlk çalışması, Desains ile birlikte hazırladığı kızılaltı ışınlar üstüne bir inceleme yazısıdır.

Bundan sonra kardeşiyle kristaller üzerinde araştırmalar yaptı ve 1880’de piezo elektrik özelliğini buldu.

1882’de. Fizik ve Kimya okulunda araştırma şefi oldu.

1895’te. Cisimlerin değişik sıcaklıklardaki magnetik özellikleri konulu bir tez hazırladı.

Diyamagnetik cisimlerin mıknatıslanma katsayısının sıcaklığa bağlı olmadığını, paramagnetik cisimlerin Pierre Curiemıknatıslanma katsayısının ise mutlak sıcaklıkla ters orantılı olarak değiştiğini keşfetti (Curie kanunları) [yoğunluğu d olan bir cismin mıknatıslanma şiddeti, yani magnetik momentin hacme oranı I, mıknatıslayan alanın şiddeti H ise, I/Hd = x/d oranına cismin mıknatıslanma katsayısı denir.

x, cismin magnetik duyarlığıdır], Ferromagnetik cisimlerin, belli bir sıcaklığın üstünde (Curie nokrası) paramagnetik cisimler haline dönüştüğünü ispatladı.

Aynı yıl, bütün araştırmalarına katılacak olan Marie Sklodowska (Marie CURiE) ile evlendi.

Bu arada Fizik ve Kimya okuluna profesör olarak tayin edildi. 1904’te Sorbonne genel fizik kürsüsüne getirildi ve 1905’te Fen akademisine kabul edildi.

Kristaller üzerinde inceleme yaparken, Pierre Curiegenellikle bütün fizik olaylarında bakışımlılık olabileceği dikkatini çekti ve 1894’te «bakışım prensibini» açıkladı.

Çeşitli olayların olup olmayacağını önceden bilmeğe yarayan bu prensibe göre başlangıçtaki bakışım elemanlarının sonuçta da bulunması gerekir.

H. Becquerel’in radyoaktifliği bulmasından sonra, eşiyle birlikte bu olay üstünde incelemeler yaptı.

Bileşiminde uranyum bulunan bazı minerallerin yaydığı ışınımların şiddeti Curie’lerin ilgisini çekti ve 1898’de polonyum, sonra da radyumu bularak büyük bir ün kazandılar.

Curie ayrıca, koruyucu halkalı kondansatörlü elektrometro, hava dirençli devirsiz terazi gibi çeşitli araçlar da yaptı.

1903 Nobel fizik ödülünü eşi ve H. Becquerel ile paylaştı; bundan birkaç yıl sonra kamyon altında ezilerek öldü.

Pierre Curie

Bir cevap yazın