Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Pierre Laval Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Pierre Laval Kimdir Fransız siyaset adamı (Châteldon, Puyde-Dome 1883 – Fresnes 1945).

Pierre Laval Hayatı

Sosyalist milletvekili oldu (1914-1919), barışı savundu (aralık 1915, nisan 1916), fakat sonradan Clemenceau’yu destekledi.

Pierre Laval
Pierre Laval, Fransız siyaset adamı (Châteldon, Puyde-Dome 1883 – Fresnes 1945).

Tekrar seçilemeyince (kasım 1919) Aubervilliers belediye başkanı oldu (1923-1944), Sosyalist partisinden ayrıldı.

Bayındırlık (1925), Adalet (1926), Çalışma (1930) bakanlıkları yaptı, Seine (1927 -1936) ve Puy -de – Rome (1936 – 1940) senatörlüğüne seçildi, içişleri bakanı (ocak 1931-ocak 1932), sDnra dışişleri bakanı (ocak-şubat 1932) olarak hükümeti yönetti.

İktisadî buhrana karşı koymak zorunda kaldı.

Çalışma bakanıyken (şubat-mayıs 1932) Berthou’nun öldürülmesinden (ekim 1934) sonra, gene Dışişleri bakanlığına geçti ve haziran 1935’ten ocak 1936’ya kadar tekrar kabinenin yönetimini ele aldı.

Güttüğü barış siyaseti, kendisini totaliter devletlerle halkın hoşuna gitmeyen temaslara, plebisitten (1935) önce Sarre’da her türlü propagandadan kaçınmaya ve Mussolini ile Roma antlaşmasını imzalamağa götürdü (ocak 1935).

Bu antlaşmayla Fransa, İtalya’ya Çat’tan 114 000 km lik toprak ile, Cibuti demiryolları hisse senetlerinin beşte birini bırakıyordu.

Yine aynı antlaşmaya göre 1965’te İtalya, Tunus’taki İtalyan imtiyazlarından vaz geçecekti.

w Stresa’da, Duce Anschluss’a karşı koymaya söz verdi (nisan 1935).

Laval ayrıca, Moskova ve Prag ile karşılıklı birer savunma paktı imzaladı (mayıs 1935).

Habeşistan meselesinde Milletler Cemiyeti İtalya’ya karşı kararlar alınca sir Samuel Hoare ile birlikte, hammaddeler üstündeki ambargonun kaldırılmasına çalıştı, ama emeği boşa gitti.

Bu da Stresa antlaşmasının bozulmasına (28 aralık 1935) ve Laval’in düşmesine (22 ocak,1936) yol açtı.

Mali buhranı çözümlemek için nun niteliğindeki kararnamelerle hareket etmek hakkını aldı .

1940 Bozgunundan sonra Laval siyaset alanında yeniden görüldü.

Bordeaux’ya gitti (14 haziran) ve hükümetin Kuzey Afrika’ya geçemsine kargı koydu, mareşal Petain hükümetinin dışişleri bakanı oldu (23 haziran); Vichy’de, Petain’e yeni bir anayasayı yürürlüğe koyma yetkisinin verilmesi için çalıştı (6 temmuz).

Meclis başkan yardımcısı olarak (12 temmuz) yeni düzeni savundu, daha da ileri giderek Cumhuriyet’in artık var olmadığını ilân etti (eylül).

Almanya ile işbirliğinden yanaydı.

Montoire’da Hitler ile buluştu (22 ekim) ve orada Petain ile Führer’in yapacağı görüşmeyi hazırladı (24 ekim).

Bunun üzerine bakanlar Petain’e baskı yaparak onu tutuklama kararını aldırdılar (13 aralık).

Abetz’in müdahalesiyle serbest bırakıldı, bir kenara çekildi, fakat Almanlarla ilişkilerini sürdürdü.

Almanya Darlan’ın yerine hükümet başkanı olarak Laval’in geri gelmesini istedi (18 nisan 1942).

Laval işbirliğini artırdı, hattâ bolşeviklikten kurtulmak için Almanya’nın zaferini dilediğini söyledi, fakat Almanlarla tam bir işbirliğine yanaşmadı.

Müttefiklerin zaferi yaklaşınca, Vichy’ hükümetinin bakanlarıyla Belfort’a, sonra Sigmaringen’e (eylül 1944) gitti, Führer’in çağrılarına kulak asmadı.

Avusturya’ya (28 nisan 1945), sonra Barcelona’ya (2 mayıs) kaçtı, fakat İspanyollar tarafından birkaç gün enterne edildikten sonra tekrar İnnsbruck’a döndü, orada Amerikalılar tarafından fransız makamlarına teslim edildi (1 ağustos), idama mahkûm edildi (9 ekim), infaz sırasında kendini zehirlemeye kalkıştı; cezaevinde kurşuna dizildi (15 ekim 1945).

Bir yanıt yazın