Pir Şeyh Ali Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Pir Şeyh Ali Kimdir Halveti, türk tasavvuf şairi (XV. yy.).

Şair Nev’î’nin babası, Bayezid-i Rumi müritlerinden.

Pirinin kitaplarını kopya etti.

Onun ölümünden sonra imamlık, hatiplik ve Sübyan mektebinde hocalık yaptı.

Bir cevap yazın