Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Portör Taraması Nedir ?

Portör muayenesi, gıda yoluyla bulaşabilecek hastalıkları taşıyıp taşımadığınızı belirlemek için yapılan bir dizi testtir. Portör muayenesi tek bir test değil, farklı testleri içeren bir testler bütünüdür. Yani portör muayenesi olabilmek için bazı testlerin yapılması ve bu testlerin hepsinin sonuçlarının temiz çıkması gerekmektedir

Portör muayenesi, gıdaların hazırlandığı, paketlendiği ve işlendiği yerlerde (restoranlar ve yemek şirketleri gibi) çalışanlara temiz olup olmadıklarını belirlemek için yapılan bir dizi gıda güvenliği testidir. Test yalnızca otel veya hastane gibi başka bir yerde çalışmamış olan bir kişiye uygulanabilir.

Portör Tetkikleri Neleri Kapsar ?

Gaita Kültürü ; Ürünlerinizin doğası gereği, Gaita Kültürleri yılda en az bir kez yapılır.

Dışkı Kültürü ; Dışkının mikroskobik incelemesi, dışkı örneklerinde parazit yumurtalarını, kistlerini ve trofozoitlerini tanımlamak için kullanılan bir tekniktir. Bu test, semptomlar hafifse en az 6 ayda bir veya semptomlar şiddetli ve uzun süreli ise ayda bir yapılabilir.

Burun Kültürü ; Yılda bir kez Staph. aureus için boğaz ve burun kültürü alın, çünkü bu MRSA enfeksiyonunun en yaygın nedenidir.

Akciğer Grafisi Nedir ?

İş Yerleri İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir ?

İşçiler arasında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için, test ve bulgularının sonuçlarına göre periyodik portör muayenesi yapılmalıdır. Laboratuvarlarda ve kliniklerde teşhis edilen enteropatojenler izlenmeli ve incelenmelidir. Portör taramasında herhangi bir bulaşma tespit edilenlerin geçici olarak işten çıkarılması veya geçici olarak iş değişikliğine gidilmesi de dahil olmak üzere bu bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır.

Portör Taraması Neden Zorunludur ?

Halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretiminde üç ayda bir portör muayenesinden geçilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu, bir gıda üretim yerinde çalışan herkes için zorunludur. Böylece gıdalardaki hastalıkları sürekli kontrol etmek ve insanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak mümkün olmaktadır.

Aynı zamanda işe başlarkende işe giriş sağlık raporu oluşturulurkende istenmektedir. İşe Giriş Sağlık Raporu

Gaita Testi Nedir ?

Dışkı analizi bir dizi rahatsızlığın teşhisinde kullanılabilir. Hastanın karnındaki, bağırsaklarındaki veya gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümündeki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Portör Taraması Nedir ?