Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ramazanzade Abdülkadir Efendi Kimdir | Biyografi|

Ramazanzade Abdülkadir Efendi Kimdir,Osmanlı reisülküttap ve hattatı (Bulgaristan’da Hacıoğlupazarcığı, ?-istanbul 1721).

Mehmed IV Çehrin seferine giderken yanında bulunan karısı Gülnüş Sultan Hacıoğlupazarcığı’nda, Abdülkadir Efendinin babası Ramazan Efendinin evinde şehzade Ahmed’i (Ahmed III) dünyaya getirmişti.

Ramazan Efendinin sonradan defterdar olmasında ve oğullarının devlet hizmetinde iyi mevkiler elde etmesinde bu olayın etkisi büyüktür.

Abdülkadir Efendi tezkireci, süvari mukabelecisi, defteremini, cizye muhasebecisi, vezir mektupçusu gibi görevlerde bulundu ve 1716’da reisülküttap oldu.

Önemli işler görmesine rağmen bir ara memleketi Hacıoğlupazarcığı’na gitmesi azline sebep oldu.

Fakat bir müddet sonra yeniden göreve çağrıldı.

Divani yazıda gerçekten ustaydı.

 

Bir yanıt yazın