Ramipaşazade Mustafa Nail Bey Kimdir,Hayatı

Ramipaşazade Mustafa Nail Bey

Hacı, osmanlı başdefterdarı ve nişancısı (? – İstanbul 1761).

Sadrazam Rami Mehmed Paşanın oğlu.

Kalemiye sınıfından yetişti.

Maliye tezkireciliği (1736), iki defa cizye muhasebeciliği (1743-1745), Anadolu muhasebeciliği (1748-1753) ve başmuhasebecilık yaptı (1755-1747).

Ruznamçei evvel (1718), defter emini (1760) ve başdefterterdar oldu (1760).

Bir süre sonra nişancılığa getirildi; bu görevdeyken öldü.

Bir cevap yazın