Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Raymond Lopez | Biyografi |

Raymond Lopez Fransız mimarı (Montrouge, Seine 1904 – Paris 1966).

Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts’da okudu.

Paris’te La Perouse sokağındaki Milîî yapı federasyonu binasını Gravereau ve Prouve ile (1951), Viala sokağındaki Aile Yardımlaşma sandığını (1959) H. Reby ile inşa etti.

Yapılarının ayırıcı özelliği, perde duvarlarla kaplı çelik karkaslardır. «Maine – Montparnasse» yapı grubu çalışmalarına katıldı.

Paris’e XV. arrondissemen’ın ve «Front de Seine»in yeni düzen planlarını, çok katlı binalar arasında yeşil sahalar bırakarak, üç katlı bdr yol şebekesi kurarak hazırladı.

Hastahaneler (Brest), liseler (Quimper, Mantes, Nevers), siteler (Aubervilliers. Châteaudun) yaptı, şehir planları çizdi (Dakar, Nevers, Saint -Valery – en – Caux); ficole Polytechnique’te profesör oldu.

Bir yanıt yazın