Recep Peker Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Recep Peker Kimdir Türk devlet adamı (İstanbul 1888 – 1950).

Recep Peker Hayatı

Kocamustafapaşa Askerî rüştiyesinde ve Kuleli Askeri lisesinde okudu.

Harbiyeyi bitirdi (1907).

Yemen cephesinde savaştı (1910).

Recep Peker
Recep Pekeri,Türk devlet adamı (İstanbul 1888 – 1950).

Türk-İtalyan savaşına (1911), Balkan savaşlarına (1912) ve Birinci Dünya savaşına katıldı.

Erkânıharp mektebini bitirdi (1919) ve bu okulda harp tarihi hocalığına tayin edildi.

Ankara’ya giderek Kurtuluş savaşına katıldı (4 şubat 1920). Büyük Millet meclisi genel sekreterliğine seçildi (23 Nisan 1920).

Genelkurmay istihbarat dairesi başkanlığı yaptı.

Halk partisi genel sekreteri oldu (13 eylül 1923). Hakimiyeti Milliye gazetesi başyazarlığı ve imar iskân ve mübadele bakanlığı yaptı (25 mayıs 1924-22 aralık 1924).

İçişleri bakanı (22 aralık 1924) ve millî savunma bakanı oldu.

Büyük Millet meclisi başkanlığına seçildi (3 nisan 1928). Bayındırlık bakanı oldu (11 ekim 1928-25 eylül 1930).

Ankara, İstanbul üniversitelerinde vd Harp akademisinde devrim tarihi derslerini okuttu (1935-1942).

İçişleri bakanı oldu ağustos 1942-19 mayıs 1943).

Cumhuriyet Halk partisi İstanbul milletvekili seçildi ve başbakan oldu (1946). Başbakanlığı 9 eylül -1947 tarihine kadar sürdü.

Bir cevap yazın