Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Refet Bele Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Refet Bele Kimdir Türk asker ve siyaset adamı (İstanbul 1881-1963).

Refet Bele Hayatının – Özeti

Harp akademisini bitirdi.

Orduda ve jandarma örgütünde çeşitli görevler aldı.

Birinci Dünya savaşında, Filistin cephesinde, özellikle ikinci Gazze muharebesindeki yönetimi ile ün yaptı.

Mütarekede, merkezi Sivas’ta bulunan III.

Refet Belekolordu komutanlığına atanarak Atatürk’le birlikte Samsun’a çıkanlar arasında yer aldı (19 mayıs 1919).

Millî harekete karşı başgösteren isyanların bastırılmasında, özellikle Konya’da Delibaş, Denizli’de Demirci Efe ve Çerkez Ethem kuvayı seyyaresinin tenkilinde başarıları görüldü.

T.B.M.M.’nin birinci döneminde İzmir milletvekilliğine seçildi.

İki defa içişleri bakanlığı (6 eylül 1920-21 nisan 1921 ve 30 haziran 1921-5 ağustos 1921) ve bir kere Milli Savunma bakanlığı yaptı (5 ağustos 1921 -10 ocak 1922). T.B.M.M. tarafından doğu Trakya’yı teslim almakla görevlendirildi.

Ankara hükümetinin temsilcisi olarak İstanbul’a girişi coşkun gösterilerle karşılandı (19 ekim 1922).

Meclisin ikinci döneminde İstanbul’dan milletvekili seçildi ve Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına girdi.

İzmir’de Atatürk’e yapılmak istenen suikast dolayısıyla tevkif edilerek istiklâl mahkemesine verildi fakat beraet etti.

27 Kasım 1926’da ordudan ve milletvekilliğinden çekildi.

1939-1950 Yılları arasında İstanbul milletvekilliği yaptı.

Birleşmiş Milletler Filistin mültecilerine yardım komitesinde (Beyrut) türk delegesi olarak bulundu.

Bir yanıt yazın