Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Refik Fersan Kimdir,Hayatı,Eserleri | Müzisyen Biyografileri |

Refik Fersan Kimdir,Küçük yaşta Cemil Bey’den tambur, dönemin ileri gelen öbür müzikçilerinden de müzik kuramı ve repertuvar dersleri alan Refik Fersan, Galatasaray Sultanîsini bitirdiğinde, tambur çalmayı Refik Fersanöğrenmiş olmasının yanı sıra, üstün bir teknik ve müzikselliğe de ulaşmıştı.

Refik Fersan’ın Hayatı

1917’de tambur öğretmeni olarak Darülelhan’a (günümüzdeki İstanbul Belediye Konservatuvarı), iki yıl sonra da tamburi olarak Mızıkayı Hümayuna girdi.

Cumhuriyet kurulunca, Riyaseticumhur İncesaz Heyeti şefi olarak Ankara’ya yerleşti.

1927’de bu görevinden ayrılıp İstanbul’a döndü.

Ankara ve İstanbul radyolarında İstanbul Belediye Konservatuvan Türk Musikisi İcra Heyetinde tambur sanatçısı, Konservatuvar’da tambur öğretmeni, Tasnif Heyeti üyesi ve başkanı olarak çalışan, sözlü, sözsüz, dinsel ve dindışı, aşağı yukarı bütün formlarda toplam 400’ü aşkın beste yapan Refik Fersan, 141 yapıtını yayımlamış, klasik ve romantik dönemin büyük bestecilerinin melodik kurgu anlayışını, Cemil Bey’inkiyle birleştirerek duygulu, akıcı, özgün bir müzik diline ulaşmış; bazı yapıtlarında halk müziği motiflerine yaslanmıştır.

Gerek insan sesi için, gerek çalgı için bestelerinde, teksesliliğin olanaklarını zorlamış, ama atılımı, kendinden sonrakilere yeni bir ufuk olmaktan çok, kişisel bir başarı olarak kalmıştır.

Refik Fersan’ın Eserleri

 • Musahabet-i Musikiye (rast medhal)
 • Hicaz Peşrevi; Sultaniyegâh Peşrevi
 • Nihavend Peşrevi; Şedaraban Peşrevi
 • Nihavend Sazsemaisi
 • Acemaşiran Sazsemaisi
 • Hüzzam Sazsemaisi
 • Nikriz Sazsemaisi
 • Nikriz Sirto
 • Sultaniyegâh Sirto
 • Bir Neşe Yarat Hasta Gönül Sen De Biraz Gül (mahur şarkı)
 • Ver Saki Tazelendi Derdim Bu Gece (mahur şarkı)
 • Kirpiğine Sürme Çek Kına Yak Parmağına (zavil zeybek)
 • Bekliyorum Günlerdir Gelmiyorsun Sen A Güzel (uşşak şarkı)
 • Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız (acemküıtlî şarkı)
 • Gözlerin Mavi Mine (kürdilihicazkâr zeybek)

Bir yanıt yazın