Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Richard Carlile | Biyografi |

Richard Carlile İngiliz gazetecisi ve siyaset adamı (Devon, Ashburton 1790 -Londra 1843).

Liberal düşünceli bir insan olan Carlie, Thomas Paine’in Rights o} Man (insan Hakları) adlı eserinden çokça etkilendi ve 1817’den sonra The Black Dwarf (Siyah Cüce) ve başka radikal görüşlü yayımları satmaya başladı.

Bir yayınevinin genel müdürü oldu ve kendi yazdığı The Political Litany (Siyasi Nakarat) adlı kitabın basılması üzerine 3 yıl hapse mahkum oldu.

Hapisteyken The Republican (Cumhuriyetçi) adlı haftalık dergiyi çıkarınca yeniden mahkemeye verildi.

Fakat 1825’te hükümet davayı yarıda bıraktırdı.

Carlile, her türlü özgür düşüncenin ateşli bir savunucusuydu.

Monarşinin kalkması, öğretimin tamamıyla laik olması, kadın haklarının savunulması gibi hemen bütün aşırı radikal davalara öncülük etti.

Düşünce ve bilgi yayma özgürlüğünün, birtakım sınırlı siyasî ve toplumsal reformdan çok daha önemli olduğunu savundu.

Bir yanıt yazın