Rıdvan Biatı Nedir,Kısaca

Rıdvan Biatı Nedir Hz. Muhammed’in, sahabelerinden ölünceye kadar savaşacaklarına dair aldığı söz (ağaç altında yapıldığı için bu adla bilinir).

Rıdvan Biati
Rıdvan Biatı ,Hz. Muhammed’in, sahabelerinden ölünceye kadar savaşacaklarına dair aldığı söz (ağaç altında yapıldığı için bu adla bilinir).

Hz. Muhammed Hendek muharebesinden sonra durumunu bir hayli kuvvetlendirmişti.

627 Yılında Kabe’yi ziyaret etmek için 1 500 kişi ile Medine’den hareket etti.

Mekke yakınındaki Hudeybiye mevkiine gelerek karargâh kurdu.

Savaşmak istemediği için halife Osman’ı Mekkelilerle görüşme yapmaya Mekke’ye gönderdi.

Osman, üç gün geçtiği halde geri dönmeyince, müslümanlar arasında onun öldürüldüğü söylentisi dolaşmaya başladı.

Bunun üzerine Hz. Muhammed sahabelerini bir ağaç altında toplayarak ölünceye kadar savaşacaklarına dair onlardan söz aldı.

İslâm tarihinde bu olay Biat-ı Rıdvan adıyla geçer.

Bir cevap yazın