Rıdvan İsmail Paşa Kimdir,Hayatı

Rıdvan İsmail Paşa  (1855, İstanbul – 1906) Osmanlı devlet adamı.Matbuat müdürü Nüzhet Efendinin oğludur.

Beyazıt rüştiyesinde ve Mahreci Aklam’da okudu. Ayrıca özel olarak yabancı dil dersleri aldı.

Babıâli Tercüme odasına girdi. Trablusgarp mektupçuluğu ile görevlendirildi.

Mihaliç ve İnegöl’de kaymakamlık yaptı. İlk Osmanlı Mebusan meclisine başkâtip oldu (1877). Sicili Ahval komisyonu başkâtipliğinde bulundu.

Bir süre Trabzon savcılığı yaptı. Borsa ve Selânik’te de aynı görevde bulundu. Sırayla mabeyin kâtibi (1884), dahiliye müsteşarı (1887). İstanbul şehremini oldu (1890). ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Bir cevap yazın