Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Rıza Tevfik Bölükbaşı Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Rıza Tevfik Bölükbaşı Kimdir Türk şairi (Cesirmustafapaşa 1869-istanbul 1949).

Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Hayatı

Tıbbiye’yi bitirdi (1899), Maarif nazırı (1918), Şûray-ı devlet reisi (1919) oldu, Sevr antlaşmasını imzalayan delegeler arasında yer aldı. Rıza Tevfik Bölükbaşı

Yüzellilikler arasında yurt dışına çıkarıldı (1922), yirmi yıllık sürgün hayatının çoğunu Ürdün’de geçirdi, 1934’te Cunya’ya (Lübnan) yerleşti.

1943’te af kanunundan birkaç yıl sonra yurda döndü, önceleri Abdülhak Hâmid ve Tevfik Fikret etkisinde aruz şiirleri yazdı.

Gerçek kişiliğini ise, saz ve tekke şiiri gelenegine dayanan samimî ve lirik koşma, nefes ve divanlarla gösterdi.

Mehmet Emin Yurdakul’daki lirizm ve ahenk eksikliğini kapatarak âşık tarzının ve hecenin dirilmesine, yayılmasına öncülük etti, halk şiiri ile aydınlar arasında bağ kurdu.

Felsefe, edebiyat, edebiyat tarihi konularında da eserleri olan Rıza Tevfik. şiirlerini Serab-ı ömrüm (Ömrümün Serabı) adlı bir kitapta topladı (1934).

Bir yanıt yazın