Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Robert William Holley | Biyografi |

Robert William Holley Amerikalı biyokimyacı (Urbana, Illinois 1922).

1947’de Cornell üniversitesinde doktorasını yaptı.

Robert William Holley1948-1957 Arasında Cornell’s College of Agriculture (Cornel Tarım koleji) Kimya fakültesinde ders verdi, 1957’de İthaca’daki Bitki, Toprak ve Besi maddeleri laboratuvarında çalışmaya başladı.

1962’de Cornell üniversitesinde biyokimya profesörü oldu.

Dört yıl sonra da Kaliforniya’daki (La Solla) Saik enstitüsüne girdi.

1968’de tıp (fizyoloji) dalında Nobel ödülünü iki kişiyle paylaştı, özellikle genetik mekanizmaları ve protein sentezi üstüne çalıştı.

Başlangıçta oksinler ve penisilin sentezi üstüne araştırmalar’yaptı; sonra 1957’de, hücrede protein sentezi sırasında bulunması gereken amino asitlerin meydana çıkabilmesi için küçük RNA (ribonükleik asit) moleküllerine ihtiyaç olduğunu anladı.

Bu moleküllere «taşıyıcı RNA» (t RNA) adı verilir.

Holley amino asitler için gerekli t RNA’yı arı olarak fazlasıyla elde etti, t RNA bileşiğini nükleotitlere ayırmak için biri ribonükleaz T, öteki de pankreas ribonükleazı olmak üzere iki enzim kullandı.

Ribonükleaz T, t RNA moleküllerini guanilik asitle nükleotit’in birleştiği noktadan parçalar, pankreas ribonükleazı ise, aynı molekülü urasilik ve sitozinik asitlere ayırır.

Her iki enzim ayrı gruptan polinükleotit parçalarının ortaya çıkmasını sağlar.

Holley önce bu parçaların unsurlarını, daha sonra t RNA molekülünü meydana getiren nükleotitleri tespit etti.

Bir yanıt yazın