Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Rodosizade Abdullah Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Rodosizade Abdullah Efendi Kimdir,Osmanlı bilginlerinden, vakanüvis, hattat (?-İstanbul 1704).

Rodosizade Abdullah Efendi Hayatı

Enderunu hümayun memurlarından, divan kalemi mevkufatçısı, aynı zamanda tanınmış bir hattattı.

Divan kaleminden müderrisliğe geçti, kadılıklarda bulundu.

1704’te İstanbul kadısı oldu.

1688-1694 yılları olaylarını içine alan Vakayiname adlı tarihin yazarıdır.

Üç cilt olan bu eser Vakıat-ı Sefer-i Sultan Süleyman adiyle Topkapı Sarayı Revan kitaplığındadır.

Bu nüshalar ancak 1688 yılından 1692 yılına kadar olan hâdiseleri ihtiva eder; yazarın el yazması olan eser henüz yayınlanmamıştır.

Bir yanıt yazın