Rölöve Nedir, Rölöve Ne Demek

Rölöve Nedir,Rölöve Ne Demek,(fr. releve). Arkcol. Eski bir sanat eserinin, eski bir tablo veya bir freskin çoğu zaman suluboya ile yapılmış kopyası.

— Istat. Belirli bir olayı ya da anakitleyi (veya anakütle) dolaylı olarak, daha doğrusu aracıların (sayım görevlisi) yardımıyla gözleme tutmak, gözlem sonucu elde edilen birimlerin göstergelerini tespit etmek Ye kaydetmek işlemi.

(Msl. bir nüfus sayımında bireylerin sayısı bunların cinsiyet, yaş, medeni hali, öğrenimi, mesleği ve dini rölöve aracılığıyla ortaya çıkarılır.)

Dinamik rölöve, olay veya anakitlenin sürekli olarak belirli bir zaman içerisinde gözlenmesi. (Msl. doğum, evlenme, boşanma ve ölüm kayıtları.)

Dolaylı rölöve, herhangi bir olayı oluşturan birimlerin, olayla sıkı bir ilişkisi olan başka bir olay aracılığıyla gözleme tutulması ve bu olaydan elde edilen sonuçlara dayanarak incelenmek istenen olaya anlama yapılmasıdır.

(Msl. nüfus sayımı yapmak yerine mesken sayısı gibi nüfus ile yakın ilişkisi olan olaylardan elde edilen sonuçlarla nüfus sayısını tahmin etmek.)

Dolaysız rölöve, inceleme konusu olay veya anakitlenin birimlerinin doğrudan doğruya sayılması.

Dönem rölövesi (veya devrevi rölöve), zaman içinde belirsizlik gösteren olayların zaman zaman gözleme tutulması.

 İlkel rölöve, karmaşık ve büyük anakitlelere ilişkin ve deneme niteliğinde yapılan rölöve. (Bunun amacı araştırıcıya önceden tahmini bir fikir vermek ve kesin rölöve için gerekli araç ve gereçleri hazırlanmasını ve tanımlanmasını sağlamaktır.)

İstemli (iradi) rölöve, olay veya anakitle birimlerinin seçiminin, rölöveyi yürüten görevlilerin istediği gibi seçtiği rölöve.

Kendiliğinden yapılan (veya otomatik) rölöve, bazı gelenekler veya kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca yapılan gözlem. (Msl. doğum, ölüm, evlenme ve boşanma kayıtları.)

Kesin rölöve, bir anakitlenin doğrudan doğruya incelenmesi.

Kısmi rölöve, incelenmesi istenen olayın yalnız bazı birimlerinin gözleme tutulması.

Statik rölöve, incelenen anakitle veya olayın belirli bir zaman süresi içinde gözlenmesi. (Msl. nüfus sayımları her beş yılda bir gün içerisinde yapılır.)

Sürekli rölöve, zaman içinde sürekli olarak değişen ve yeni durumlar gösteren olayların aralıksız incelenmesi. (Msl. doğumlar ve ölümler.)

Tam rölöve, incelenen olayların bütün birimlerinin gözleme tutulması.

Tesadüfi (rastlantısal) rölöve, ayrık durumlarda ortaya çıkan olaylara uygulanan gözlem. (Msl. savaş, olağanüstü durumlar [sel, yangın gibi] ve bulaşıcı hastalıklar sonucu ölenlerin sayısının belirlenmesi.)

Bir cevap yazın