Rubicon Nehri

Rubicon Nehri,lat. Rubico. Esk. coğ. İtalya yarımadasında kıyı ırmağı, Adriya denizine dökülür.

Gallia Cisalpina ile İtalya arasında sınır olan ırmağı Gallia Cisalpina valisi, senatodan emir almadan birlikleriyle aşamazdı.

Sezar, epey tereddüt ettikten sonra, Rubicon’u ordusuyla aşmaya karar vererek (M. Ö. 50) alea factaest («olan oldu»)diye haykırdı.

Irmağın bugünkü Rubicone veya Pisciatello, Fiumicino veya Uso olduğu sanılır.

Adını Gallia Cisalpina cumhuriyetinin (sonradan İtalya krallığı haline geldi) [1801-1814] bir idare bölgesine (merkezi Cesena idi) vermişti.

Bir cevap yazın