Rücu Hakkı Nedir

Rücu Hakkı Nedir, Bir ödemede bulunmuş olan bir kimsenin bu ödeme için, bundan yararlananlara baş vurabilmesi.

Rücu hakkı Bir kimse kendisiyle birlikte başka kimseleri de ilgilendiren bir ödemede bulunur.

Bu gibi durumlarda, ödemeyi yapan kimse diğerlerine rücu ederek onların paylarına düşen kısmı veya aradaki iç ilişkinin niteliği gerektiriyorsa kendi ödediğinin tamamını onlardan isteyebilir.

Rücu hakkını kanun birçok yerinde düzenlemiştir.

Mesela birden fazla kimse bir zarara sebep vermişlerse, bu zararın tamamını tazmin eden kişi, diğerlerine kendi payı dışında kalan kısım için rücu edebilir.

Aynı durum müteselsil borçlarda da söz konusu olur.

Bunun gibi, müşterek maliklerden biri kendi payına düşenden fazla bir masrafa katlanmışsa, bu fazlalık için diğer maliklere başvurabilir.

Nihayet istihdam eden veya borcun ifasında yardımcı kişi kullanan kimse, bunların verdikleri zarar için tazminat ödemişse, şartların bulunması halinde, müstahdem veya yardımcı kişiye tazminat olarak ödediği miktar için baş vurabilir.

Bir cevap yazın