Ruhanilik Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Ruhanilik ne demek,Ruhanilik nedir,Ruhanilik nədir,Ruhanilik ne demektir,Ruhaniler kimlerdir,Ruhanilik Nedir,(ar. rüh’tan rühani). Esk. Ruh ile ilgili.

Ruhlarla, maddesi gözle görülmeyen varlıklarla ilgili olma Dinle ilgili olma, din adamlığı.

Gözle görülmeyen, ruhtan ibaret olan: Bu yalnızlık bu bir gurbet ki benzer gurbet-i kabre

İnanmak, işte bir aguş-i ruhani o gurbette (Tevfik Fikret).

Dinle ilgili, yalnız bununla ilgilenen: Ellerim çenemin altında kilitli, Sör hocalarıma çok ruhani görünmesi gereken bir vaziyetle gözlerimi göğe… (R. N. Güntekin).

Katolik dini

Papanın ruhani reisliği, Petrus halefi ve isa’nın muavini olarak papaya has olan üstün yetki.

Hıristiyan dininde, dünya işlerinden el etek çekerek yalnız ruhu ilgilendiren konular üzerinde çalışan, adına ruhani veya ruhban denen bir görevliler sınıfı vardır.

Bunlar, insan varlığının bedenle (cismani) ilgili yanına önem vermez.

İnsanın yalnız ruhuyla değer kazandığına, bedenin geçici, ruhun kalıcı, ölümsüz olduğuna inanırlar.

Bunlar mabetlerde, manastırlarda, öteki din kurumlannda çalışan resmi görevlilerdir.

Ruhanilerin hiç bir görev almayanları, bir manastıra kapanarak kendini Tanrı’ya adayanları, bütün ömrünü ibadetle geçirenleri de vardır.

İslam dininde, ibadet kurallarını, Tanrının emir ve yasaklarını bilmek, onlara göre davranmak her mümin için gerekli olduğundan, aynca din görevlileri denebilecek bir ruhban veya ruhani sınıfı yoktur.

Bütün müslümanlar birdir.

Her müminin üstünlüğü ancak imanının derecesine, dine olan bağlılığına göredir.

Hıristiyanlıkta Ruhanilik , özellikle Ortaçağda, ruhaniler halktan ayrı, kendini Tanrı’ya en yakın sayan imtiyazlı bir sınıftı.

Papalık aracılığıyla zaman zaman devlet işlerine karışan ruhaniler, bazen kralları bile baskı altına aldılar, Avrupa’da engizisyon denen bir işkence teşkilatı kurdular.

Bir cevap yazın