Ruhi Kimdir,Hayatı

Ruhi Kimdir,Türk tarihçisi (XVI. yy. başları).

Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur.

Eserinin incelenmesinden tarih ve genel konular üstünde çalıştığı anlaşılıyor.

1511’e kadar (sekiz osmanlı sultanı zamanında) geçen olayları toplayan bir tarih yazdı.

Eseri: Tevarih-i al-i Osman (Osmanlı Hanedanı Tarihi).

Bir cevap yazın