Rum Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Rum Mehmet Paşa Kimdir,(? – 1470) Osmanlı sadrazamı.

Fatih Sultan Mehmed’in Arnavutluk seferinden sonra vezir oldu (1466). Karaman seferine katıldı (1468).

Sadrazam Mahmud Paşanın Karamanoğlu Pir Mehmed’i yakalayamamasını bahane ederek onu suçladı.

Karaman’da bulunan işçi ve zanaatçıların İstanbul’a nakli sırasında sadrazamın rüşvet aldığını ileri sürdü. Böylece orduyu kendi tarafına çekmek ve padişaha yaranmak istedi.

Fatih, bir süre sonra bu suçlamaların etkisi altında kaldı; Mahmud Paşayı sadrazamlıktan alarak yerine Rum Mehmed Paşayı getirdi. Mehmed Paşa.

Konya ve Larende halkını memleketlerinden ayırdı. Devlet büyükleri . arasında görev değişikliği yaptı.

Bu arada Karaman’ı tekrar ele geçiren Pir Ahmed üzerine gönderildi (1469). Pir Ahmed tarafını tutan Larende ve Ereğli halkını cezalandırmak için bu şehirleri tahrip etti.

Pir Ahmed’i tutan Varsaklar üstüne yürüdü. Varsak beyinin pususuna düştü; kuvvetleri dağıldı, ölümden kurtulmak için kaçtı.

Maliye konusunda, özellikle mukataa ve iltizam usulü üzerine yetkili bir kişi olduğu için öldürülmedi, fakat görevinden alındı.

Eğriboz seferine katıldı. Bu sefer sırasında bazı yararlıklar gösterdi, fakat düşmanlarının telkinleriyle görevinden alınarak öldürüldü.

Üsküdar’da yaptırdığı bir imaret, medrese ve hamam vardır.

Bir cevap yazın