Rumeli Beylerbeyi

Rumeli Beylerbeyi Nedir, merkezi Sofya olan Rumeli eyaletini idare eden büyük devlet memuru. (Rumeli emirül ümerası da denirdi.) eyalet içindeki bölgelerde askeri ve mülki yetkilere sahipti.

Eyalette hükümdarı temsil ederdi.

İmparatorluktaki beylerbeyliğin en üst derecesiydi.

Anadolu beylerbeyi terfi ederse Rumeli beylerbeyi olurdu.

Rumeli beylerbeyi terfi ederse vezir olurdu.

XVII. yy. ortalarından itibaren vezir rütbesinde olanlardan da tayin olunurdu.

Rumeli beylerbeyi ve bu görevde bulunmuş olanlar merkezde bulundukları zaman Divanı Hümayun toplantılarına katılırlardı.

Barış zamanında eyaletinde vali ve kumandan olarak görevliydi.

Kazai meselelerden başka, her işte mutlak yetki sahibiydi.

Eyaletine ait memuriyetlere tayinler yapar, divan kurup dava dinlerdi.

Savaş esnasında ise, Rumeli eyaletinin sancakbeyleri ve tımarlı sipahileriyle orduda hazır bulunurdu.

Bir cevap yazın