Rumeli Defterdarı

Rumeli Defterdarı Nedir , Osmanlı imparatorluğunda, devletin mali işlerini yürüten defterdarlığın en büyük amiri.

Rumeli defterdarı’nın maiyetinde, şıkkı sani, salis, rabi, kenar ve hazine defterdarları bulunurdu.

Ayrıca Rumeli bölgesine ait mali işlerle de uğraşırdı.

Maliyenin amiri sıfatıyla padişah malının vekili sayılırdı.

Bu bakımdan hazinenin sorumlusu ve koruyucusuydu.

Hazine ancak onun huzurunda açılırdı.

Maliyeden kendisine dirlik olarak 600 000 akçelik has verilirdi. Hazineden maaş alırsa 240 000 akçe verilirdi.

Rumeli beylerbeyi derecesindeydi.

Divanı Hümayunun tabii üyelerinden olduğu için, Divan toplantılarına katılırdı.

Mali işlerdeki şikayetleri Defterdar kapısında kurulan Divanda dinleyip, hüküm verirdi.

Divanı Hümayunda mevkii kazaskerlerin altındaydı.

Önceleri, Rumeli defterdarlığına mal defterdarı, defter emini, şehremini veya üç yüz akçe alan kadılar tayin olunurken sonraları Anadolu defterdarının terfi etmesi kanunlaştı.

Hazineden çıkan para tezkirelerinde başdefterdarın pençesi ve sadrazamın san ve buyrultusu bulunurdu.

Sefer sırasında ordu ile gider, İstanbul’da yerine Anadolu defterdarı vekalet ederdi.

Mukataai evvel, mukataai sani, mevkufat, varidat kalemleriyle kıla tezkirecisi, ahkam-ı Rumeli tezkirecisi ve başbaki kulu kalemleri doğrudan doğruya Rumeli defterdarına bağlı olan kalemlerdi.

1838’de diğer defterdarlıklarla birleştirilerek Maliye bakanlığını meydana getirdi.

Bir cevap yazın