Rupestris

Rupestris Amerikan asma türü.

Rupestris (Vitis rupestris) doğrudan doğruya üzüm elde etmek için kullanılmaz; ya aşılanacak üzümlere anaç olarak, ya da diğer asmalarla melezleştirmek için kullanılır; netekim melezleri pek çoktur.

Rupestris ve melezleri asmabitine karşı dayanıklı, çelikle kolay yetişen, sağlam sürgün veren asmalardır.

Bir cevap yazın