Rusçuk – Bulgaristan

Rusçuk – Bulgaristan  Bulgarca Ruse, Bulgaristan’da idare bölümü merkezi: 179 000 nur.

Bulgaristan’ın dördüncü büyük şehri olan Rusçuk Tuna ırmağı kıyısında ve Romanya’nın Giurgiu şehri karşısında kurulmuştur.

Arada büyük bir demiryolu ve karayolu köprüsü vardır, önemli bir iskele ve büyük bir sanayi merkezidir; pamuk ipliği, dokuma; un fabrikaları.

Rusçuk Tarihi

Rusçuk, VII. yy.da kavimler göçü sırasında tahrip edildi.

Yerine Ruse şehri kuruldu.

Rusçuk bölgesi 1393’te Yıldırım Bayezid tarafından fetholundu.

Türk hakimiyeti altında hızla gelişti.

XVI. yy.da ulaşım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir merkez haline geldi.

1640’ta Rusçuk’ta 15 000 türke ait 3 000 ev ve 10 cami olduğu bilinir.

1650 Sıralarında Rusçuk’a uğrayan Evliya Çelebi’ye göre şehirde 2 200 türk evi, 3 han, 300 dükkan, 30’dan fazla cami bulunmaktaydı.

Rusçuk, XIX. yy.ın ikinci yarısında (1864’ten sonra) Tuna vilayetinin merkeziydi.

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Ruslar tarafından işgal edildi.

Tamamen tahrip olunan şehir, 1878 Berlin antlaşmasından sonra Bulgarlara geçti.

Bir cevap yazın