Rütbe Nedir,Askeri Rütbe Sistemi

Rütbe Nedir,Sıra, derece, mertebe, aşama.

Rütbe almak, terfi etmek.

Rütbe vermek, payelendirmek.

Rütbe-şinas, rütbe tanır, derece bilir.

Rütbe indirimi, rütbe sahibi bir askerin daha aşağı bir rütbeye düşürülmesinden ibaret disiplin tedbiri.

Rütbei esma, isimlerin belli bir, aşamaya göre sıralanışı.

Rütbei bala, Osmanlı devletinde Rumeli ve Anadolu kazaskerliğinden sonra gelen en yüksek rütbenin adı.

Rütbei çınad, Osmanlı devletinde Rumeli kadılarının en küçük derecesi. (Kadılık görevinde, mülazemetten sonra gelen en küçük derecedir.

Çınad derecesi Macaristan’da bu adı taşıyan kasabada görev alan kadılara verilirdi.

Ondan sonra Eğri, İnebahtı, Salise, Saniye, Karibi ala ve en son rütbe olan Sittei Rumeli gelirdi.

Rütbei çınadın derecesi üç yüz akçeydi.)

Askeri Rütbe Sistemi

Ordu hizmetlerinin yürütülmesi ve özellikle muharebenin başarılması için her derece ve nitelikteki askeri personele, yeteneklerine göre çeşitli görevler verilir.

Bu görevlileri tanımak ve bir birleriyle olan ilişkilerini düzenleyebilmek için her birine çeşitli rütbe’ler verilmiştir.

Hangi rütbe sahibine, hangi birlik veya askeri kurumda, ne gibi görevler verileceği, silahlı kuvvetlerin kadrolarında tespit olunur.

Kara ve hava kuvvetlerinde rütbeler, aşağıdan yukarıya doğru, er, onbaşı, çavuş, üsçavuş, başçavuş, kıdemli başçavuş, asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral ve mareşaldir.

Deniz kuvvetlerinde ise general mevkiine kadar rütbeler, kara ve hava kuvvetlerinde olduğu gibidir.

Yalnız generalin deniz kuvvetlerindeki karşılığı amiraldir: tuğamiral, tümamiral, koramiral, oramiral.

Onbaşı ve çavuş, piyade sınıfında manga kumandanı ve yardımcısı; topçu sınıfında top çavuşu ve nişancı onbaşısı; zırhlı birliklerde tank veya araç kumandanı olarak görevlendirilebilir.

Üsçavuş ve başçavuş da bölük kumandanının yardımcıları veya tank, araç kumandanı ve çeşitli posta veya karakol kumandanlarıyla eşit görevlerdir.

Asteğmen, teğmen ve üsteğmen muharip sınıflarda genellikle takım kumandanı olarak tanımlanır.

Yüzbaşının temel görevi her iki kuvvette bölük veya batarya kumandanlığıdır.

Binbaşı, tabur kumandanlığı veya eşidi hizmetlerde görevlendirilir.

Yarbay, çeşitli sınıf alaylarında, alay kumandan yardımcısı veya eşiti hizmetlerde; albay ise, genellikle her sınıfta alay kumandanı olarak görevlendirilir ve üssubaylara ait er büyük rütbe sayılır.

Tuğgeneral rütbesi, çeşitli sınıflarda tugay kumandanı Yeya eşidi olarak görevler için kullanılır.

Tümgeneral, muharip birliklerden tümüne; korgeneral kolorduya, orgeneral ise ordu veya ordular grubuna kumanda edenlere verilen çeşitli general rütbeleridir.

Mareşal, bir harekat alanı veya cephe kumandanı olabileceği gibi, bütün silahlı kuvvetlerin başkumandanı, da olabilir.

Ancak mareşal rütbesi bazı ordularda barışta da verildiği halde, bazı ordularda yalnız savaş sırasında büyük veya önemli meydan muharebelerini kazanmış orgenerallere verilen bir rütbe olarak tanımlanabilir.

Bir cevap yazın