Ruzbihan Bakli Kimdir,Eserleri

Ruzbihan Bakli Kimdir,İranlı bilgin (Fesa 1132-Şİ-raz 1209).

Medrese öğrenimi gördü.

çok tasavvuf konularında çalıştı.

Arap edebiyatını, İslam dinini inceledi.

Kendinden sonra gelen mutasavvıflar üstünde büyük bir etkisi oldu.

Tasavvuf konularını işleyen şiirleri de vardır.

Ruzbihan Bakli Eserleri

Araisü’l Beyan fi Hakayıki’l-Kur’an (Kur’an’ın Hakikatleri Hakkında Beyanın Gelinleri); Şerh-i Şathiyat (Şathiyat Yorumu); Kitab-Mantıku’l-asar bi Beyani’l-Envar (Nurların Beyanı Dolayısıyla Eserlerin Mantığı Kitabı).

Bir cevap yazın