Sadettin Köpek Kimdir,Hayatı

Sadettin Köpek Kimdir,Anadolu Selçuklu veziri (öl. 1246).

Sadettin Köpek Hayatı

Konya’nın ilerigelen ailelerinden birine mensuptu.

Alâeddin Keykubad devrinde Eyyubîler ile Harput yakınında yapılan savaşta Selçuklu ordusunun sol kanat kumandanlığını yaptı (1226).

Bundan sonra emîri şikârlık, emîri mimarlık görevlerinde bulundu.

Emîri mimar olarak Kubadâbâd sayfiye şehrini ve Konya – Aksaray arasındaki Zazadin hanı yaptırdı.

Alâiye’nin (Alanya) kurulmasında önemli çalışmalarda bulundu.

Alâeddin Keykubad’ın ölümünden sonra (1237) devlet ilerigelenlerinin İzzeddin Kılıç Arslan’ı tutmalarına karşılık Sadeddin Köpek, ölen hükümdarın öteki oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev’in tarafını tuttu ve Kayseri’de onu sultan ilân etti.

Gıyaseddin Keyhüsrev II devrinde, Selçuklu ordularının başkumandanı (melikülümera) olarak devlet idaresine hâkim oldu ve rakiplerini ortadan kaldırmağa başladı.

Onun bu hareketi karışıklıklara yol açtı.

Selçukluların hizmetinde bulunan ve sayıları bini bulan harizmlı askerlerin reisi Kayın Hanın tutuklanması üzerine bu birlikler Selçukluların hizmetinden çıktılar; Doğu Anadolu’ya giderek karışıklık çıkardılar.

Bunların üstüne gönderilen kuvvetler bir başarı elde edemedi.

Bu olaylar sırasında İzzeddin Kılıç Arslan da ortadan kaldırıldı.

Sadeddin Köpek, Eyyûbilerin elinde bulunan Sumeysat’ı alınca kudreti arttı (1238).

Karşısında kimse kalmayınca, Anadolu Selçuklu tahtını ele geçirmek istedi; fakat, Gıyaseddin Keyhüsrev II tehlikeyi anladı.

Sadeddin’e karşı kendisini destekleyen Sivas subaşısı Hüsameddin, Karaca’yı Kubadâbâd’a getirterek muhafız kumandanı yaptı.

Hüsameddin bir içki meclisinde Sadeddin Köpek’i öldürdü.

Bir cevap yazın