Sadi Yaver Ataman Kimdir,Hayatı,Eserleri | Bilim İnsanları |

Sadi Yaver Ataman Kimdir, (1906-1994)-Folklorcu ve halk müziği uzmanı.

Sadi Yaver Ataman Hayatı

Safranbolu’da doğdu.

1926’da İstanbul Lisesi’ni, 1930’da Konservatuvarı bitirdi.

Ankara Radyosu’nda halk müziği yöneticisi olarak çalıştı (1938-1942).

Çeşitli memuriyetlerde bulundu.

İstanbul Konservatuvarı Folklor Tatbikatı topluluğu şefi ve folklor uzmanlığı yaptı.

Halk musikisi ve folklor alanında bir çok araştırma, inceleme ve derlemesi vardır.

Aynı zamanda Türk Folklor Derneği’nin başkanlığını yapmaktadır.

Sadi yaver ataman ses sanatçısı Azize tozem ile ..
Sadi yaver ataman ses sanatçısı Azize tozem ile ..

Sadi Yaver Ataman Başlıca Eserleri

 • Safranbolu Düğünleri Oyun ve Türküleri (1936)
 • Halk Sazları ve Yerli Musikiciler (1938)
 • Halk Musikisinde Seslilik ve Koro (1941: Halk Musikisinde Pentatonizme (1941)
 • Halk Türkülerinde ve Oyunlarında Dramatik ve Temsili Unsurlar (1943)
 • Halk Musikisinde Mizah ve Espri (1943’ Köylerde Orta Oyunu ve Tiyatro (1943
 •  Karacoğlan ve Dağ Olur Meşelerde (1943)
 • Dağcıl Saz Şairlerinin Hür Fikirleri Yaymadaki Rolleri (1944)
 • aşık Naili (1945) Müzik Folklorumuzdan Örnektir (1945)
 • Bu Toprağın Sesi, Memleket Havaları (1953)
 • Esnaf Türküleri (1954) Dümbüllü İsmail Efendi (1974)
 • 100 Türk Halk Oyunu (1975)

Bir cevap yazın