Sadi Yaver Ataman Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Sadi Yaver Ataman Kimdir Türk halk müziği uzmanı, folklorcu (Safranbolu 1906).

Sadi Yaver Ataman Hayatı

İstanbul lisesini (1926) ve Konservatuvarı bitirdi (1930).

Ankara radyosu halk müziği yöneticiliğinde (1938-1942), çeşitli memuriyetlerde bulundu.

Sadi Yaver Ataman
Türk halk müziği uzmanı, folklorcu (Safranbolu 1906).

İstanbul konservatuvarı folklor tatbikatı topluluğu şefi ve folklor uzmanlığı yaptı.

Halk müziği ve folkloruna ait ilk eseri yayımlayan Sadi Yaver Ataman, Türk Folklor derneği başkanlığı yaptı.

Sadi Yaver Ataman Eserleri

Safranbolu Düğünleri, Oyun ve Türküleri (1936).

Halk Sazları ve Yerli Musikiciler (1938).

Halk Musikisinde Seslilik ve Koro (1941).

Halk Musikisinde Pentatonizme (1941).

Halk Türkülerinde ve Oyunlarında Dramatik ve Temsilî Unsurlar (1943).

Halk Müziğinde Mizah ve Espri (1943).

Köylerde Orta Oyunu ve Tiyatro (1943).

Karacaoğlan ve Dağ Olur Meşelerde (1943).

Dağcıl Saz Şairlerinin Hür Fikirleri Yaymadaki Rolleri (1944).

Âşık Nailî (1945).

Müzik Folklorumuzdan örnekler (1945).

Bu Toprağın Sesi, Memleket Havaları (1953).

Esnaf Türküleri (1954).

Adlı eserleri vardır.

 

Bir cevap yazın