Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Sadri Maksudi Arsal Kimdir,Hayatı | Biyografi |


Sadri maksudi arsal eserleri,Sadri maksudi arsal kitapları,Sadri Maksudi Arsal Kimdir,
 Ord. Prof. -(1880-1957)- Tarihçi ve hukukçu.

Sadri Maksudi Arsal Hayatı
Sadri Maksudi Arsal Kimdir
Sadri Maksudi Arsal, Ord. Prof. -(1880-1957)- Tarihçi ve hukukçu.

Kazan’da Taşsu kasabasında doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Çarlık Rusya’sındaki okullarda yaptı.

1901 yılında Paris’e gitti.

Orada Ecole Libre des Sciences Politiques (Serbest Siyasi İlimler Okulu)’nda tarihçi Prof. Halevy’nin derslerine yakın arkadaşı Prof. Yusuf Akçura ile birlikte devam etti (1901-1903).

Bu arada Paris Hukuk Fakültesi’ne girdi (1902).

Hukuk öğreniminin yanısıra tanınmış tarih ve sosyoloji profesörlerinin ders ve konferanslarını sistematik bir şekilde takip etti.

1906’da Paris Hukuk Fakültesi’ni bitirerek Rusya’ya döndü.

1906-1918 yılları arasında avukatlık yaptığı bir kaç yıl dışında, hayatı tamamen siyasi mücadelelerle geçti.

İkinci ve Üçüncü Rus parlamentosunda (Duma) Kazan Türklerini temsil etti.

1917’de Çarlık Rusyası’nın yıkılmasından sonra Kazan bölgesinde kurulan muhtar Türk Devleti’nde milletvekili oldu.

Bir yıl süre ile (1917-1918) Rusya Türklerinin siyasi ve İdari muhtariyet elde etmeleri için çalıştı ve Milli İdare’nin başına getirilerek aynı sürede devlet başkanlığı yaptı (İdil-Ural Devleti’nin ilk cumhurbaşkanlığı).

1918’de Bolşevikler bu idareyi çökertince bir köylü kıyafetine girerek Rusya’dan kaçtı.

Sadri Maksudi Arsal KimdirFinlandiya üzerinden Paris’e gitti.

1920-1921 yılları arasında Paris Milli Kütüphanesi’nde Türk ve Dünya tarihi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulundu.

1922 yılında ailesi ile birlikte bir süre Berlin’de kaldı.

1923-1925 yıllarında Sorbon Üniversitesine bağlı slav Ülkeleri Enstitüsü’nde Orta Asya Türk Tarihi üzerinde dersler verdi.

1924 yılının tatil aylarında Türkiye’ye gelerek bir konferans turnesi düzenlendi.

1925 yılında zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) tarafından resmen Türkiye’ye davet edildi.

Türkiye’ye gelince kendisine önce Maarif Vekaletinde Telif ve Tercüme Encümeni üyeliği, bir süre sonra da Hukuk Mektebi Türk Hukuk Tarihi profesörlüğü verildi.

Aynı zamanda Türk Ocakları Hars Heyeti üyesiydi.

Hars Heyeti’nin lağvından (23 Nisan 1928) sonra kurulan altı kişilik İlim ve Sanat Heyeti’nde de üye idi.

Bu arada İstanbul Üniversitesinde Orta Asya Türk Tarihi dersleri verdi.

Türk Ocakları’nın 1930 yılındaki kurultayında sırf tarih ile uğraşacak bir “Tarih Encümeni” ya da “Tarih Akademisi” kurulmasını teklif etti.

Teklifin, Atatürk’ün talimatıyla hareket eden Prof. Afet İnan tarafından da desteklenmesiyle bir “Tarih Encümeni” kurulmasına önayak oldu.

Bu cemiyet, bugünkü Türk Tarih Kurumu’nun çekirdeğini teşkil etti.

1931’de Şebinkarahisar, sonra Giresun’dan milletvekili seçildi.

1933’te Ordinaryüs oldu.

Sadri Maksudi Arsal Eserleri

 • Maişet, (Roman, Kazan 1898, 2.bs. 1914).
 • İngiltere’ye Seyahat (Kazan, 1912).
 • Türk Dili İçin (1930).
 • İskitler-Sakalar (1934).
 • Hukukun Umumi Esasları (1937).
 • Orta Asya Türk Devletleri, İngiliz Amme Hukukunun İnkişaf Safhaları (1940).
 • Teokratik Devlet ve Laik Devlet (1940).
 • Hukuk Tarihi Dersleri, (1942, 2.bs. 1944, 3 bs. 1948).
 • Hukuk Felsefesi, (1946).
 • Kutadgu Bilig (1947).
 • Türk Tarihi ve Hukuk (1947).
 • Farabi’ninHukuk Felsefesi, (1955).
 • Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları (1955).

Bir yanıt yazın